หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุ้ง
อักษรล้านนา
มุ้ง
เทียบอักษรไทย
[มุ้ง]
ความหมาย

น.ซุ้ม - ที่อยู่หรือที่พักมักคลุมด้วยใบหญ้าคา หรือใบพลวง ว.คลุ้ง,ฟุ้ง (ใช้กับควันหรือฝุ่น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ้ง (มุ้ง)