หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุ่ย
อักษรล้านนา
มุ่
เทียบอักษรไทย
[มุ่ย]
ความหมาย

น.สีม่วงอมฟ้า; สีฟ้ามุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ่ย (มุ่)