หน้าหลัก
มุ่ง
มุ่ง
[มุ่ง]

ก.ตั้งใจ,ปอง,หมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ่ง (มุ่ง)