หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุยโบ๋ะหล้อง
อักษรล้านนา
มุโบ฿ะห้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[มุยโบะหล้อง]
ความหมาย

น.ขวานลงคาถาอาคมและได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ อย่างขวานที่สัปเหร่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยโบ๋ะหล้อง (มุโบ฿ะห้ลฯอฯง)