หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุยแม่
อักษรล้านนา
มุแม่
เทียบอักษรไทย
[มุยแม่]
ความหมาย

น.ขวานม่าน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''มุยแม่''; ขวานม่าน หรือ มุยแม่ คือ คือขวานที่ทำเป็นรูปลิ่ม ไม่มีส่วนโค้งและไม่มีหงอน ไม่มีง่ามสำหรับถอนตะปู ใช้ได้เฉพาะการฟัน ผ่า ถาก ทุบ เท่านั้น; ดู...มุย

ออกเสียงล้านนา
มุย
อักษรล้านนา
มุย,มุย์,มุ
เทียบอักษรไทย
[มุย]
ความหมาย

น.ขวาน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''มุย''; ขวาน หรือ มุย เป็นเครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า หรือถากไม้ เป็นต้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ตัวขวานหรือมุย และด้ามขวานคือด้ามมุย: ตัวมุย ทำด้วยเหล็กมีสันหนาเรียวสอบบางลงเป็นคม มีด้ามจับทำด้วยไม้ พลาสติก เป็นต้น มีช่องสำหรับสอดด้ามอยู่ที่ส่วนบน ส่วนที่เป็นตัวขวานนั้นอาจทำให้เป็นรูปลิ่มตรงๆลงไป หรือทำส่วนคมให้กว้างกว่าส่วนสัน หรืออาจทำให้ส่วนที่เป็นตัวของขวานนั้นป่องตรงส่วนกลางก็ได้: ลักษณะโดยทั่วไปของขวาน อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ขวานหงอน(มุยแง่ม) คือขวานที่มีส่วนปลายของหงอนแยกเป็น 2 แฉก และขวานม่าน(มุยแม่) คือขวานที่ทำเป็นรูปลิ่ม ไม่มีส่วนโค้งและไม่มีหงอน ใช้ได้เฉพาะการฟัน ผ่า ถาก ทุบ เท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยแม่ (มุแม่)