หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุยหงอน
อักษรล้านนา
มุหงฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[มุยหงอน]
ความหมาย

น.มุยหงอน - เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ชาวล้านนา (คนเมือง) บางท้องถิ่นใช้เรียก ขวานหงอน ว่า ''มุยหงอน'' หรือ ''มุยแง่ม''; ดู...มุยแง่ม

ออกเสียงล้านนา
มุยแง่ม
อักษรล้านนา
มุแง่มฯ
เทียบอักษรไทย
[มุยแง่ม]
ความหมาย

น.ขวานหงอน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''มุยแง่ม''; ขวานหงอน หรือ มุยแง่ม หมายถึงขวาน(มุย) ที่มีง่าม(แง่ม) หรือมีหงอนแยกเป็น 2 แฉกสำหรับถอนตะปู: ขวานหงอน/มุยแง่ม ถือได้ว่าเป็นขวาน/มุย อเนกประสงค์ ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ฟันไม้ ตัดไม้ ผ่าฟืน(โบ๋ะหลัว) ตีตะปู ถอนตะปู งัดแงะ แซะ ถาก ทุบ เป็นต้น; ดู...มุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยหงอน (มุหงฯอฯร)