หน้าหลัก
มุยหงอน
มุหงฯอฯร
[มุยหงอน]

ดู...มุยแง่ม

มุยแง่ม
มุแง่มฯ
[มุยแง่ม]

น.ขวานชนิดที่มีง่ามสำหรับถอนตะปู; มุยหงอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยหงอน (มุหงฯอฯร)