หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุยขี้หลื้ม
อักษรล้านนา
มุขี้หื้ลฯม
เทียบอักษรไทย
[มุยขี้หลื้ม]
ความหมาย

น.ขวานทื่อ,ขวานไม่คม,ขวานขึ้นสนิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยขี้หลื้ม (มุขี้หื้ลฯม)