หน้าหลัก
มุย
มุย,มุย์,มุ
[มุย]

น.ขวาน - เครื่องมือมีคมสำหรับตัด ฟัน ผ่า หรือถากไม้ ทำด้วยเหล็ก คมบาง สันหนา มีด้ามจับทำด้วยไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุย (มุย,มุย์,มุ)