หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุม
อักษรล้านนา
มุม
เทียบอักษรไทย
[มุม]
ความหมาย

ว.ดำ - สีดำ มักใช้ตามหลัง คุมเป็น ดำคุมมุม - ดำมาก; ดำกุมงุม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุม (มุม)