หน้าหลัก
มุบ
มุ, มุบ
[มุบ]

ก๑.ยุบลง ก๒.เม้ม - ขลิบ อย่างหลิบปลายขากางเกง ก๓.หมอบ อย่างควาญช้างสั่งให้ช้างหมอบลงว่า"มุบลงๆ" เป็นต้น มูบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุบ (มุ, มุบ)