หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุด
อักษรล้านนา
มุด
เทียบอักษรไทย
[มุด]
ความหมาย

น.เชื้อสำหรับจุดไฟที่ได้จากไคลของพืชจำพวกเต่าร้าง หรือปุยหุ้มเมล็ดของผลทะลอก ดู...หมื้อ,บ่าหมื้อ; เรียกละมุดว่า บ่ามุด, ก.ซ่อน,ยุบ,หายไป,หลบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุด (มุด)