หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุงต๋อง
อักษรล้านนา
มุงตอฯง
เทียบอักษรไทย
[มุงตอง]
ความหมาย

ก.มุงหลังคาด้วยใบไม้ มักใช้ใบพลวง (ต๋องตึง)เป็นส่วนใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุงต๋อง (มุงตอฯง)