หน้าหลัก
มุงคา
มุงฅา
[มุงฅา]

ก.มุงหลังคาด้วยใบหญ้าคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุงคา (มุงฅา)