หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุ
อักษรล้านนา
มุ
เทียบอักษรไทย
[มุ]
ความหมาย

ก.ซบ อย่างซบหน้าลงบนโต๊ะ; ถ้าก้มหน้าลงไม่มากอย่างซบบนท่อนแขน เรียก เมาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ (มุ)