หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มื้อจั๋นวันดี
อักษรล้านนา
มื้จัน์ทฯวันฯดี
เทียบอักษรไทย
[มื้อจันท์วันดี]
ความหมาย

ว.ฤกษ์งามยามดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มื้อจั๋นวันดี (มื้จัน์ทฯวันฯดี)