หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มื่น
อักษรล้านนา
มื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[มื่น]
ความหมาย

น.เรียกเม็ดกระบก หรือผลของต้นกระบกว่า ''บ่ามื่น''; ดู...บ่ามื่น: ก.ลื่น - เคลื่อนที่ไปได้คล่องบนพื้นเรียบมัน หรือพื้นเรียบที่มีน้ำหก เป็นต้น; ว.มีลักษณะที่ทำให้เคลื่อนที่ไปได้คล่อง หรือรวดเร็วบนพื้นที่เรียบมัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มื่น (มื่นฯ)