หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือโวย
อักษรล้านนา
มืโว฿ยฯ
เทียบอักษรไทย
[มือโวย]
ความหมาย

ก.มือไว - ขี้ขโมย,หยิบฉวยของผู้อื่นฉับไว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือโวย (มืโว฿ยฯ)