หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือเหมือนงวงจ๊างหน้อย
อักษรล้านนา
มืเหิมฯอฯรงวฯงช้างฯห้นฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[มือเหมือนงวงช้างหน้อย]
ความหมาย

ว.มือซน - มืออยู่ไม่เป็นสุข ชอบจับโน่นล้วงนี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือเหมือนงวงจ๊างหน้อย (มืเหิมฯอฯรงวฯงช้างฯห้นฯอฯ)