หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือห่างตี๋นห่าง
อักษรล้านนา
มืห่างฯตีนฯห่างฯ
เทียบอักษรไทย
[มือห่างตีนห่าง]
ความหมาย

สำ.ซุ่มซ่าม,ไม่ระมัดระวัง,สุรุ่ยสุร่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือห่างตี๋นห่าง (มืห่างฯตีนฯห่างฯ)