หน้าหลัก
มือยาว
มืยาวฯ
[มือยาว]

ว.มือไว - ขี้ขโมย; สำ.มือยาวสาวได้สาวเอา,ถืออภิสิทธิ์; ตี๋นยาว มือยาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือยาว (มืยาวฯ)