หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือยาว
อักษรล้านนา
มืยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[มือยาว]
ความหมาย

ว.มือไว - ขี้ขโมย; สำ.มือยาวสาวได้สาวเอา,ถืออภิสิทธิ์; ตี๋นยาว มือยาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือยาว (มืยาวฯ)