หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือมืด
อักษรล้านนา
มืดฯ
เทียบอักษรไทย
[มือมืด]
ความหมาย

น.ผู้ที่ลอบทำความผิดโดยไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นใคร เช่นมือมืดตัดต้นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือมืด (มืดฯ)