หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือพ่ายตี๋นพ่าย
อักษรล้านนา
มืระฯพ่ายฯตีนฯระฯพ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[มือพร่ายตีนพร่าย]
ความหมาย

ว.มืออ่อนตีนอ่อนเพราะหมดกำลังใจ หรือตกใจกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือพ่ายตี๋นพ่าย (มืระฯพ่ายฯตีนฯระฯพ่ายฯ)