หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือบอน
อักษรล้านนา
มืบอฯร
เทียบอักษรไทย
[มือบอน]
ความหมาย

ว.อาการที่มืออยู่ไม่สุข เช่น เด็ดดอกไม้ตามสวนสาธารณะ,ขีดเขียนตามกำแพง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือบอน (มืบอฯร)