หน้าหลัก
มือบอน
มืบอฯร
[มือบอน]

ว.อาการที่มืออยู่ไม่สุข เช่น เด็ดดอกไม้ตามสวนสาธารณะ,ขีดเขียนตามกำแพง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือบอน (มืบอฯร)