หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือต๊กโต
อักษรล้านนา
มืท฿กฯโท
เทียบอักษรไทย
[มือทกโท]
ความหมาย

น.ตีนตุ๊กแก - ชื่อพรรณไม้ล้มลุกจากต่างประเทศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือต๊กโต (มืท฿กฯโท)