หน้าหลัก
มือต๊กโต
มืท฿กฯโท
[มือทกโท]

น.ตีนตุ๊กแก - ชื่อพรรณไม้ล้มลุกจากต่างประเทศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือต๊กโต (มืท฿กฯโท)