หน้าหลัก
มือดี
มืดี
[มือดี]

ว.มือเก่า - มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือดี (มืดี)