หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือ
อักษรล้านนา
มื
เทียบอักษรไทย
[มือ]
ความหมาย

น.อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ปลายแขน ใช้จับ,หนวดของไม้เลื้อยบางชนิดที่ใช้เกาะ เช่น มือผั๋กแคบ - หนวดของเถาตำลึง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือ (มื)