หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มืนต๋าหื้อกว้าง
อักษรล้านนา
มืนฯตาหื้ก้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[มืนตาหื้อกว้าง]
ความหมาย

สำ.ให้พิจารณาไตร่ตรองดูให้รอบคอบ ก่อนที่จะพูดหรือทำสิ่งใดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืนต๋าหื้อกว้าง (มืนฯตาหื้ก้วฯางฯ)