หน้าหลัก
มืนต๋าผ่อ
มืนฯตาผํอฯ
[มืนตาผ่อ]

ก.ลืมตาดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืนต๋าผ่อ (มืนฯตาผํอฯ)