หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดอื้อตื้อ
อักษรล้านนา
มืดฯอื้ตื้
เทียบอักษรไทย
[มืดอื้อตื้อ]
ความหมาย

ดู...มืดตึ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดอื้อตื้อ (มืดฯอื้ตื้)