หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดหน้ามืดต๋า
อักษรล้านนา
ดฯมืดฯห้นฯามืดฯตา
เทียบอักษรไทย
[มืดหน้ามืดตา]
ความหมาย

ดู...มืดหน้า

ออกเสียงล้านนา
มืดหน้า
อักษรล้านนา
มืดฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[มืดหน้า]
ความหมาย

ว.เวียนหัวมัวตา ดูอะไรพร่าไปหมด; มืดหน้ามืดต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดหน้ามืดต๋า (ดฯมืดฯห้นฯามืดฯตา)