หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มืดหน้า
อักษรล้านนา
มืดฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[มืดหน้า]
ความหมาย

ว.เวียนหัวมัวตา ดูอะไรพร่าไปหมด; มืดหน้ามืดต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดหน้า (มืดฯห้นฯา)