หน้าหลัก
มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม
มืดฯมืดฯสลุ้มซุ้มซิ้มฯ
[มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม]

ดู...มืดซุ้มซิ้ม

มืดซุ้มซิ้ม
มืดฯซุ้มซิ้มฯ
[มืดซุ้มซิ้ม]

ว.โพล้เพล้ - มักใช้กับเวลาจวนจะมืด พอมองอะไรเห็นอยู่บ้าง; มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม (มืดฯมืดฯสลุ้มซุ้มซิ้มฯ)