หน้าหลัก
มืดสะลุ้ม
มืดฯสลุ้ม
[มืดสะลุ้ม]

ดู...มืดวอนแวน

มืดวอนแวน
มืดฯวอฯรแวนฯ
[มืดวอนแวน]

ว.โพล้เพล้ -ใช้กับเวลาจวนจะมืด พอมองอะไรเห็นอยู่บ้าง; มืดสะลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดสะลุ้ม (มืดฯสลุ้ม)