หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดสะลุ้ม
อักษรล้านนา
มืดฯสลุ้ม
เทียบอักษรไทย
[มืดสะลุ้ม]
ความหมาย

ดู...มืดวอนแวน

ออกเสียงล้านนา
มืดวอนแวน
อักษรล้านนา
มืดฯวอฯรแวนฯ
เทียบอักษรไทย
[มืดวอนแวน]
ความหมาย

ว.โพล้เพล้ -ใช้กับเวลาจวนจะมืด พอมองอะไรเห็นอยู่บ้าง; มืดสะลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดสะลุ้ม (มืดฯสลุ้ม)