หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดวอนแวน
อักษรล้านนา
มืดฯวอฯรแวนฯ
เทียบอักษรไทย
[มืดวอนแวน]
ความหมาย

ว.โพล้เพล้ -ใช้กับเวลาจวนจะมืด พอมองอะไรเห็นอยู่บ้าง; มืดสะลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดวอนแวน (มืดฯวอฯรแวนฯ)