หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดฟ้ามัวดิน
อักษรล้านนา
มืดฯฟ้าม฿วฯดิ
เทียบอักษรไทย
[มืดฟ้ามัวดิน]
ความหมาย

ว.มากมายจนนับไม่ถ้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดฟ้ามัวดิน (มืดฯฟ้าม฿วฯดิ)