หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มืดตึ๋กมือตื๋อ
อักษรล้านนา
มืดฯตึกฯมืดฯตื
เทียบอักษรไทย
[มืดตึกมือตือ]
ความหมาย

ดู...มืดตึ๋ก

ออกเสียงล้านนา
มืดตึ๋ก
อักษรล้านนา
มืดฯตึกฯ
เทียบอักษรไทย
[มืดตึก]
ความหมาย

ว.มือตึ๊ดตื๋อ - มืดมากจนมองอะไรไม่เห็น; มืดตึ๋กมือตื๋อ,มืดอื้อตื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดตึ๋กมือตื๋อ (มืดฯตึกฯมืดฯตื)