หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดซุ้มซิ้ม
อักษรล้านนา
มืดฯซุ้มซิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[มืดซุ้มซิ้ม]
ความหมาย

ว.โพล้เพล้ - มักใช้กับเวลาจวนจะมืด พอมองอะไรเห็นอยู่บ้าง; มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดซุ้มซิ้ม (มืดฯซุ้มซิ้มฯ)