หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืด
อักษรล้านนา
มืดฯ
เทียบอักษรไทย
[มืด]
ความหมาย

ว.ขาดแสงสว่าง,มีแสงสว่างน้อยโดยปริยายหมายถึง เหลือรู้เหลือเห็น เช่น มือมืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืด (มืดฯ)