หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มึ้งฮู้มึ้งตื่น
อักษรล้านนา
มึ้งฯรู้มึ้งฯตื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[มึ้งรู้มึ้งตื่น]
ความหมาย

ก.สะลึมสะลือ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ยังไม่รู้สึกตัวเต็มที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึ้งฮู้มึ้งตื่น (มึ้งฯรู้มึ้งฯตื่นฯ)