หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มึ้ง
อักษรล้านนา
มึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[มึ้ง]
ความหมาย

ว.ระมัดระวัง,รู้ตัว,รอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึ้ง (มึ้งฯ)