หน้าหลัก
มึ่งมั่งมึงมัง
มึ่งฯมั่งมึงฯมังฯ
[มึ่งมั่งมึงมัง]

ก.มึน - เมาอ่อนๆ, รู้สึกวิงเวียน, ตื้อในสมอง,หวิวๆ มืดหน้าตาลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึ่งมั่งมึงมัง (มึ่งฯมั่งมึงฯมังฯ)