หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มึ่งมั่งมึงมัง
อักษรล้านนา
มึ่งฯมั่งมึงฯมังฯ
เทียบอักษรไทย
[มึ่งมั่งมึงมัง]
ความหมาย

ก.มึน - เมาอ่อนๆ, รู้สึกวิงเวียน, ตื้อในสมอง,หวิวๆ มืดหน้าตาลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึ่งมั่งมึงมัง (มึ่งฯมั่งมึงฯมังฯ)