หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มึง
อักษรล้านนา
มึงฯ
เทียบอักษรไทย
[มึง]
ความหมาย

ส.สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย มึง ใช้คู่กับ กู ปัจจุบันถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึง (มึงฯ)