หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มึกกึ๊ก
อักษรล้านนา
มึกฯคึกฯ
เทียบอักษรไทย
[มึกคึก]
ความหมาย

ว.ถมึงทึง,ล่ำ,อ้วนท้วน ใช้กับคน สัตว์ สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ ถ้าขนาดเล็กใช้ มิกกิ๊ก ดู...ม็อกก๊อก,มักกั๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึกกึ๊ก (มึกฯคึกฯ)