หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มึ
อักษรล้านนา
มึ
เทียบอักษรไทย
[มึ]
ความหมาย

ว.ลักษณะชุ่มชื้น อิ่มเอิบ หรือชุ่มด้วยน้ำ มักใช้ประกอบกับ ชุ่ม เป็น ชุ่มมึ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มึ (มึ)