หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มี้
อักษรล้านนา
มี้
เทียบอักษรไทย
[มี้]
ความหมาย

ว.ดำ,ดำสนิท เช่น ถ่านมี้ - ถ่านสีดำสนิท; หมี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มี้ (มี้)