หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มี่,มี่นัน
อักษรล้านนา
มี่,มี่นั
เทียบอักษรไทย
[มี่,มี่นัน]
ความหมาย

ว.เสียงเซ็งแซ่,เสียงอึกทึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มี่,มี่นัน (มี่,มี่นั)