หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีไหนป้อหั้น
อักษรล้านนา
มีไหนฯปํอฯหั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[มีไหนป้อหั้น]
ความหมาย

ว.ยิ่งรวยยิ่งพอกพูน เช่น เศรษฐีถูกหวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีไหนป้อหั้น (มีไหนฯปํอฯหั้นฯ)