หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีใจ๋หิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
มีใจหิดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[มีใจหิดๆ]
ความหมาย

ก.กังวลใจ,รู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีใจ๋หิ๋ดๆ (มีใจหิดฯๆ)