หน้าหลัก
มีใจ๋
มีไจ
[มีใจ]

ก.ต้องการ,อยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีใจ๋ (มีไจ)