หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีฮ่อมมีฮู
อักษรล้านนา
มีร่อฯมมีรู
เทียบอักษรไทย
[มีร่อมมีรู]
ความหมาย

ดู...มีฮ่อม

ออกเสียงล้านนา
มีฮ่อม
อักษรล้านนา
มีร่อฯม
เทียบอักษรไทย
[มีร่อม]
ความหมาย

ว.มีวิธี,มีช่องทาง; มีฮ่อมมีฮู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีฮ่อมมีฮู (มีร่อฯมมีรู)